کارگاه


نسبت فرهنگ ایران با معماری ایران، 1391

نسبت معماری و فرهنگ

مجموعه کارگاه‌های "نسبت فرهنگ ایران با معماری ایران"، 25 مهرماه 1391، در محل شهرداری شهر اصفهان برگزار گردید.
در این کارگاه، مفاهیم "فرهنگ احیا"، "سنت"، "فوت و فن معمارانه" و مطالبی در رابطه با فرهنگ ایرانی، معماری ایرانی مورد گفت و گو و بررسی قرار گرفت.

ردیف معماری ایران، 1391

ردیف معماری ایران

دومین دوره کارگاه "ردیف در معماری ایران" در اردیبهشت سال 1391 در محل دانشگاه خیام مشهد به مناسبت نکوداشت روز معمار، برگزار گردید.

باستانشناسی ایوان،1391

باستان شناسی ایوان

کارگاه "باستان شناسی ایوان" با عنوان کامل "پیش طرحی بر باستانشناسی ایوان" در اردیبهشت ماه سال 1391 در خلال "نخستین همایش معماری دستکند" با همکاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در استان کرمان برگزار گردید.

برای دریافت اسلایدهای کارگاه، بر روی اینجا کلیک کنید.

همچنین بروشور "همایش دستکند" برای دسترسی علاقه مندان به پیوست ارائه گردیده است.

فوت و فن در معماری معاصر ایران، 1391

فوت و فن

کارگاه یک روزه "فوت و فن در معماری ایران" در اردیبهشت ماه سال 1391 ،با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران و جناب مهندس بهروز احمدی، در خلال پروژه "معماری، شهرسازی و ساخت و ساز معاصر استان مازندران- آسیب‌‎ها و راهبردها"  برگزار گردید.

نما در معماری ایران، 1390

کارگاه یک جلسه ای "نما در معماری ایران" با نام کامل "در حد فاصل زمین و آسمان" در تاریخ 31 خردادماه 1390 در تهران برگزار گردید. همچنین این کارگاه در سال 1391 در دانشگاه مازندران نیز ارائه گردید.

دانش معماری معاصر ایران و آسیب شناسی معماری معاصر ایران، 1389

بهار 1389: دانش معماری معاصر ایران و آسیب شناسی معماری معاصر ایران، نمونه مازندران ـ آمل ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان( به مناسبت روز معمار ـ نیم روزه)

از مکاشفه شهر تا مداخله در شهر، 1389

بهار و تابستان 1389: از مکاشفه شهر تا مداخله در شهر (کارگاه شهرشناسی و بافت فرسوده) (8 جلسه ) ـ تهران ـ جامعه مهندسان مشاور

از شناخت تا طراحی خانه، 1389

از شناخت تا طراحی خانه

بهار و تابستان 1389: از شناخت تا طراحی خانه (8 جلسه) ـ تهران ـ فرهنگستان هنر ـ مرکز هنرپژوهی نقش جهان (کارگاه معماری معاصر ایران،دوره چهاردهم)
 

طراحی معماری معاصر ایران، 1388

1388 : طراحی معماری معاصر ایران ـ تهران ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان "شورای مرکزی" (دو روزه)

طراحی معماری معاصر ایران، 1388

1388 : طراحی معماری معاصر ایران ـ تهران ـ جامعه مهندسان مشاور (8 جلسه)