کارگاه آموزشی - بررسی مسائل طراحی معماری معاصر ایران - تبریز


کارگاه آموزشی - بررسی مسائل طراحی معماری معاصر ایران - تبریز

نویسنده: مما
بررسی مسائل طراحی معماری معاصر ایران

کارگاه معماری معاصر ایران، به دعوت دبیرخانه دومین همایش معماری و شهرسازی اسلامی (از نظریه تا کاربرد در دنیای معاصر(، اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه‌ی آموزشی "بررسی مسائل طراحی معماری معاصر ایران" در خلال این همایش نمود. این کارگاه در 7 آذرماه 1392  در ساختمان هنرهای کاربردی پردیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز با بیان مسائل و مشکلات ناشی از تغییر در نگرش معماران و طراحان و نیز بررسی ارتباطات میان رشته‌ای، به بررسی مسائل و مشکلات پیش‌ روی طراحی و تحقق معماری معاصر ایران پرداخت.
 
پاورپوینت نمایش داده شده در این کارگاه و نیز اسامی شرکت‌کنندگان در این کارگاه به همراه نشانی ایمیل این عزیزان جهت تداوم گفتگو در پیوست ارائه گردیده است.


عکس ها از "خانم مهندس اسماء باقری"

پیوستاندازه
شرکت کنندگان کارگاه93.22 کیلو بایت