معماری معاصر ایران، 1392


معماری معاصر ایران، 1392

نویسنده: مما
معماری معاصر ایران

کارگاه "معماری معاصر ایران" با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در تاریخ 8 و 9 خردادماه 1392 در شهر مشهد برگزار گردید. این کارگاه همراه با نشستی با موضوع " نسبت ساخت و ساز با معماری و شهرسازی در ایران" برگزار گردید. این کارگاه به بررسی "امروزی کردن معماری گذشته - طراحی معماری معاصر ایران" پرداخت.