سمینار آینده‌ی روستا


سمینار آینده‌ی روستا

نویسنده: مما

این سمینار با موضوع نگرشی به آینده‌ی روستاها و با عنوان "آینده‌ی روستا" با همکاری مرکز معماری ایران و نیز سازمان نظام مهندسی استان فارس در تاریخ 17 شهریور ماه 1392 در شیراز، در محل سالن شهید اکبری سازمان نظام مهندسی استان فارس برگزار گردید.
اطلاعات تکمیلی به زودی در سایت قرار داده خواهد شد.